Markova modeļi transportā

Markova procesi (MP) ir vispopulārākie un visbiežāk izmantotie stohastisko sistēmu modelēšanas rīki. Piemēram, vispilnīgākā meklētājprogramma Google Scholar atspoguļo aptuveni 2700 rakstus, publicētus 2019. gadā, kuru nosaukumā ir vārds “Markov”. Turklāt, ja meklēšana tiek paplašināta arī saturā (ieskaitot patentus un citātus), tad mēs iegūstam apmēram 25 tūkstošus rakstu. Kas padara Markova procesus tik pievilcīgus? No vienas…

Future of Traffic Forecasting

Author: Dmitry Pavlyuk Imagine you are driving to a decisive ice hockey match in Riga in the nearest future. You sit a comfortable seat of your self-driving car and ask it for your destination. The super-intelligent on-board computer collects forecasts from the best-ever urban traffic forecasting service and chooses the optimal uncongested route.  Now it’s…