Pakalpojumi

Investīciju piesaistes veicināšana

Investīcijas ir iespējams saņemt gan zinātnisko projektu realizācijai, gan arī biznesa attīstībai.

Jebkurš asociācijas loceklis var būt pārliecināts par palīdzības saņemšanu investīciju piesaistes jautājumos.

Izglītojošo semināru un kursu rīkošana

Transporta organizāciju interešu interešu starptautiska pārstāvēšana

Jebkurš asociācijas loceklis var būt drošs, ka saņems atbalstu un savu interešu pārstāvniecību starptautiskos pasākumos. Taču, lai saņemtu šo atbalstu, ir jābūt asociācijas loceklim.

Transporta nozares projektu organizēšana un rīkošana

Latvijas teritorijā asociācija ir savā dabā unikāla organizācija, kurai ir pietiekams potenciāls sadarbībai gan ar privāto biznesu, gan ar LR ministrijām.

Mums ir viss nepieciešamais starptautisku projektu, konferenču un simpoziju organizēšanai.

Konsultēšana transporta jautājumos

Asociācija un tās biedri veic konsultēšanu plašā jautājumu lokā, tajā skaitā:

– Dalība Eiropas transporta projektos un programmās;

– Dalība nacionālajās transporta programmās un projektos;

– Transporta-politiskā sektora attīstības uzraudzība Eiropā, Krievijā, Baltkrievijā, Kazahstānā un citās valstīs;

– Jaunās tehnoloģijas transportā un loģistikā;

– Intelektuālās transporta sistēmas (transporta telemātika);

– Un citos.