Transporta un sakaru institūts

Kontakttālrunis:  +37167100661
Fakss:  +37167100660
E-pasts:  info@tsi.lv
Mājas lapa:  www.tsi.lv
Adrese: Latvija, Rīga, Lomonosova iela 1, LV-1019

Augstākās izglītības un zinātnes iestāde Latvijā akreditēta uz neierobežotu laiku.

Augstskolas Satversme apstiprināta Latvijas Republikas Ministru kabinetā.

2005. gadā Briselē TSI tika izsniegts „Diploma Supplement” – dokuments, kurš apliecina augstākās mācību iestādes akadēmisko un profesionālo programmu atzīšanu. „Diploma Supplement” liecina par pilnīgu izglītības atbilstību Eiropas Komisijas prasībām.

2008. gada TSI ieguva atbilstību starptautiskajam standartam ISO 9001:2000 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”. Augstskola iekļauta to organizāciju skaitā, kuras reģistrētas ka ISO 9001:2000 atbilstības sertifikāta turētājas.

TSI izsniedz valstiski atzītus diplomus (Oficiālie dokumenti).

Vienīgā Latvijā nevalstiskā tehniskā universitātes tipa augstskola.

Speciālistu sagatavošana notiek visos augstākās izglītības līmeņos (bakalaura, maģistra, doktora, 1. un 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība).

Piedāvā 16 akadēmiskās un profesionālās studiju programmas

  • datorzinātņu un informāciju tehnoloģiju;
  • elektronikas un telekomunikācij;
  • vadībzinātņu;
  • ekonomikas;
  • transporta un loģistikas;
  • aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija jomās.