Latvijas Tranzīta Biznesa Asociācija

Kontakttālrunis:  +37163601100
Fakss:  +37163601118
E-pasts:  ltba@ltba.info
Mājas lapa:  www.ltbassociation.lv
Adrese: Juras st. 36, Ventspils, LV-3601, Latvia