What did we learn from the postdoc project?

Author: Dmitry Pavlyuk The research project “Spatiotemporal urban traffic modelling using big data”[i] is coming to the end and it’s time to summarise the results. The primary objective of the project was methodological: enhancement of urban traffic flow forecasts by responsive spatiotemporal models based on big data. “Spatiotemporal” means use of relationships that appear between…

Markova modeļi transportā

Markova procesi (MP) ir vispopulārākie un visbiežāk izmantotie stohastisko sistēmu modelēšanas rīki. Piemēram, vispilnīgākā meklētājprogramma Google Scholar atspoguļo aptuveni 2700 rakstus, publicētus 2019. gadā, kuru nosaukumā ir vārds “Markov”. Turklāt, ja meklēšana tiek paplašināta arī saturā (ieskaitot patentus un citātus), tad mēs iegūstam apmēram 25 tūkstošus rakstu. Kas padara Markova procesus tik pievilcīgus? No vienas…