Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement

Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement
POLITE partners work together in the exchange and transfer of experiences and improvement of policies, knowledge & good practices on infomobility services in their regions, with the goal of improving their public transport information systems. In addition, POLITE plans to establish links with other experienced regions from outside the partnership, offering support for bilateral exchange on selected infomobility topics.

The POLITE partnership approaches the issue of traveller information systems in a holistic and innovative way as it targets the relationships between the information needed by travellers at different territorial levels, to serve as an input to the definition of public policies in a perspective which enables interoperability among information systems and a consequent increase of Public Transport attractiveness.

IEPIRKUMI


04. novembris 2013.

Informatīvas brošūras izstrādes (tulkošana, maketēšana, rediģēšana, druka) pakalpojumi projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4,
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 15.novembrim plkst. 16:00, Rīgā, Lomonosova ielā 1, LV – 1019, darba laikā no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

20. septembris 2013.

Informatīvo pasākumu organizēšanas pakalpojumi Projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 04.oktobrim plkst. 16:00, Rīgā, Lomonosova ielā 1, LV – 1019, darba laikā no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

16.aprīlī 2013.

Transporta, loģistikas politikas un infrastruktūras eksperta pakalpojumi projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4 ietvaros
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 23.aprīlim plkst. 16:00, Rīgā, Lomonosova ielā 1, LV – 1019, darba laikā no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

5.aprīlī 2013.

Projekta finanšu eksperta pakalpojumu nodrošināšana projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4 ietvaros.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 12.aprīlim plkst.16:00, Rīgā, Lomonosova ielā 1, LV – 1019, darba laikā no plkst.9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

22.martā 2013.

Info-mobilitātes labās prakses eksperta pakalpojumi projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4 ietvaros
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 02.aprīlim plkst. 16:00, Rīgā, Lomonosova ielā 1, LV – 1019, darba laikā no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

22.oktobrī 2012.

Darba vietu nomas pakalpojumi INTERREG IVC 2012-2014 līdzfinansētā projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4 (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros
1. Iepirkuma priekšmets
1.1. Darba vietu nomas pakalpojumi INTERREG IVC 2012-2014 līdzfinansētā projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4 (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros
2. Paredzamais līguma termiņš un vieta
2.1.Paredzamais pakalpojuma izpildes termiņš - 2014.gada 31.decembris.
2.2.Līguma izpildes vieta: Rīga.
3. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2012.gada 5.novembrim plkst. 15:00. Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijā, Rīgā, Lomonosova ielā 1, LV-1019.
4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.
5. Piedāvājums ir jānoformē atbilstoši sekojošām prasībām:
- Slēgtā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts pretendenta nosaukums, juridiskā un biroja adrese;
- sekojoša atzīme:
„Iepirkumam
Darba vietu nomas pakalpojumi INTERREG IVC 2012-2014 līdzfinansētā projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4 ietvaros
NEATVĒRT LĪDZ 05.11.2012.”
6. Finanšu piedāvājumā Pretendents nosaka cenu (ieskaitot visus nodokļus, atsevišķi neiekļaujot PVN), par kādu viņš veiks darbus, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
7. Finanšu piedāvājums iesniedzams saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu.
8. Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā.
9. Piedāvājumu izvēles metode – atbilstība tehniskajai specifikācijai, zemākā piedāvātā cena bez PVN.

7.augustā 2012.

27.09.2012. semināra organizēšanas un apkalpošanas pakalpojumiem INTERREG IVC 2012-2014 līdzfinansētā projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4 ietvaros

1. Iepirkuma priekšmets
1.1. 27.09.2012. semināra organizēšanas un apkalpošanas pakalpojumi INTERREG IVC 2012-2014 līdzfinansētā projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4 (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros
2. Paredzamais līguma termiņš un vieta
2.1. Paredzamais pakalpojuma izpildes termiņš - 2012.gada 27.septembris.
2.2. Līguma izpildes vieta: Rīga.
3. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2012.gada 24.augustam plkst. 15:00. Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijā Rīgā, Lomonosova ielā 1, LV-1019
4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.
5. Piedāvājums ir jānoformē atbilstoši sekojošām prasībām:
- Slēgtā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts pretendenta nosaukums, juridiskā un biroja adrese;
- sekojoša atzīme:
„Iepirkumam
27.09.2012. semināra organizēšanas un apkalpošanas pakalpojumi INTERREG IVC 2012-2014 līdzfinansētā projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4 ietvaros
NEATVĒRT LĪDZ 24.08.2012.”
6. Finanšu piedāvājumā Pretendents nosaka cenu (ieskaitot visus nodokļus, atsevišķi neiekļaujot PVN), par kādu viņš veiks darbus, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
7. Finanšu piedāvājums iesniedzams saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu.
8. Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā.
9. Piedāvājumu izvēles metode – atbilstība tehniskajai specifikācijai, zemākā piedāvātā cena bez PVN.

7.augustā 2012.

Projekta ziņu lapas izstrādes (rediģēšana, tulkošana, salikums, maketēšana, druka) pakalpojumi INTERREG IVC 2012-2014 līdzfinansētā projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4, ietvaros.

1. Iepirkuma priekšmets
1.1. „Projekta ziņu lapas izstrādes (rediģēšana, tulkošana, salikums, maketēšana, druka) pakalpojumi INTERREG IVC 2012-2014 līdzfinansētā projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4, ietvaros”
2. Paredzamais līguma termiņš un vieta
2.1. Paredzamais pakalpojuma izpildes termiņš - 2014.gada 31.decembris.
2.2. Līguma izpildes vieta: Rīga.
3. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2012.gada 24.augustam plkst. 15:00. Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijā Rīgā, Lomonosova ielā 1, LV-1019
4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.
5. Piedāvājums ir jānoformē atbilstoši sekojošām prasībām:
- Slēgtā, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts pretendenta nosaukums, juridiskā un biroja adrese;
- sekojoša atzīme:
„Iepirkumam
„ Projekta ziņu lapas izstrādes (rediģēšana, tulkošana, salikums, maketēšana, druka) pakalpojumi INTERREG IVC 2012-2014 līdzfinansētā projekta POLITE „Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement”, 1254R4, ietvaros”
NEATVĒRT LĪDZ 24.08.2012.”
6. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši ar Tehnisko specifikāciju.
7. Finanšu piedāvājumā Pretendents nosaka cenu (ieskaitot visus nodokļus, neiekļaujot PVN), par kādu viņš nodrošinās Tehniskajā specifikācijā aprakstīto pakalpojumu.
8. Finanšu piedāvājums iesniedzams saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu.
9. Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā.
10. Piedāvājumu izvēles metode – atbilstība tehniskajai specifikācijai, zemākā piedāvātā cena bez PVN.

www.polite-project.eu© 2018 Latvian Transport Development and Education Association
Made by vahrushev