Mērķi un uzdevumi

Mērķi un uzdevumi
Mērķis – sekmēt Latvijas Republikas transporta nozares ilgspējīgu attīstību, tās potenciāla sekmīgu izmantošanu un integrāciju Eirāzijas transporta sistēmā, veicot un koordinējot pētniecisko un izglītības darbu, ka arī nepieciešamos organizatoriskos pasākumus sadarbībā ar transporta nozares iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un speciālistiem Latvijā un ārvalstīs.
Sekmēt un organizēt izglītības un pētījumu izvēršanu Latvijas transporta sistēmas attīstībai un starptautiskajai integrācijai
Veicināt transporta nozares administratīvo, akadēmisko un profesionālo resursu efektīvu un koordinētu izmantošanu
Piesaistīt investīcijas transporta izglītības, pētniecisko un ražošanas projektu izstrādei un realizācijai
Sadarboties ar radniecīgām institūcijām ārvalstīs Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanai
© 2018 Latvijas Transporta Attīstības un Izglītības Asociācija
Izveidots vahrushev