Rekvizīti

Rekvizīti
Organizācijas nosaukums Latvijas Transporta Attīstības un Izglītības Asociācija
Reģistrācijas numurs LV50005013151
Juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, Latvija
Saņēmēja banka AS 'CITADELE banka'
S.W.I.F.T.: PARXLV22
Konta numurs: LV47PARX0005583120006
© 2018 Latvijas Transporta Attīstības un Izglītības Asociācija
Izveidots vahrushev